Arteterapie

 

Arteterapie

Arteterapii se věnuji od roku 2000 a stále se v ní vzdělávám. Maluji a tvořím však s přestávkami od dětství. A není určitě náhodou, že k malování jsem se spontánně sama vracela vždy, když se něco v mém životě dělo, skončila se nějaká životní kapitola, něco jsem zpracovávala…, jako k přirozené intuitivní katarzi. Arteterapie je pro mě osvědčeným způsobem sebereflexe, sebepoznání, odventilování emocí a výsledně tedy i cestou vedoucí ke zkvalitnění života.

Při arteterapeutické práci využívám pohádek, mytických příběhů, snových obrazů i příběhů ze života, které účastníci během setkání výtvarně zpracovávají. Následuje reflexe vzniklého artefaktu, hovoří se o emocích, volně se asociuje. Cílem není výkon – vytvoření co nejdokonalejšího díla, ale autentická výpověď o sobě a svém světě, který je jedinečný, při skupinové práci o setkání vlastní individuality s individualitou ostatních.

Pracuje se s křídou, pastelem, temperou, tuší, uhlem, nejrůznějším odpadovým materiálem (časopisy, novinami…), různými hmotami k modelování.

Účastníci se mohou vyjádřit  nejen za pomoci  výtvarného materiálu, ale i jiných předmětů – nejrůznějších obrázků, fotografií, kamenů i jiných přírodnin, hraček při technice Sandspielu atd.