Profesní vzdělání a praxe

 

Vzdělání:

1997–2003 Západočeská univerzita v Plzni, fakulta humanitních studií, obor kulturní a sociální antropologie, bakalářský i magisterský program

1999-2005 Teoretické studium psychoterapie v programu celoživotního vzdělávání na Pražské psychoterapeutické fakultě při Pražské vysoké škole psychosociálních studií

2001 - Systematický kurz arteterapie- PhDr. Helena Strnadlová

2006 - Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků - ak.mal. Kamila Ženatá

2008 – arteterapeutický seminář - ak.mal. Kamila Ženatá

2008 – 2010 - indiv. psych. v Katatymně imaginativní psychoterapii PhDr. Lucie Pelková, PhD.

2011 - 2012 - Psychoanalytická skupina se zaměřením na skupinové dění vedená ak.mal. Kamilou Ženatou

2018 - workshop metody Arno Sterna vedený Martinou Weissgerber

 

Praxe v oblasti psychiatrie:

Od roku 2000 zaměstnána v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech jako arteterapeutka. Zaměřuji se především na práci s dětmi staršího školního věku a adolescenty, dále pak pracuji s lidmi s osobnostními poruchami, s onemocněním psychotického okruhu a s geriatrickými pacienty.