Výtvarné kroužky

(s arteterapeutickou podsložkou)

jsou realizovány v pátek od 13 do 15 hod pro mladší děti a od 15 do 17 hod pro starší děti ve Středisku volného času Slunečnice, Rebcova 499, 334 01 Přeštice, tel.: 377982059, ddmprestice.cz