Rok 2015-2016

Výtvarné kroužky budou opět realizovány v Domě dětí a mládeže v Přešticích, Rebcova 499, 334 01 Přeštice, tel.: 377982059,  

E-mail: ddm.prestice@volny.cz, https://ddmprestice.cz

Bude otevřen výtvarný kroužek pro menší děti i vyráběcí pro děti starší. Kroužky budou probíhat v pátek. Děti přihlašujte v DDM.